Згідно аналізу даних Державної служби статистики України (без урахування Криму  і м. Севастополя) – за січень 2015 року загальний обсяг реалізації цукру, виробленого в країні склав – 572,9 млн. грн. (без ПДВ та акцизу). З якого обсяг цукру, реалізованого за межами країни склав – 10,1 млн. грн., що дорівнює 1,8% від загального обсягу реалізації.
Крім того, […]